Stichting VFGS

Welkom op de site van de stichting VFGS (Vervangingsfonds voor Gereformeerd Schoolonderwijs). VFGS is een stichting die zich bezig houdt met het geven van een vergoeding voor de bekostiging van ziek en geschorst personeel van de bij onze stichting aangesloten scholen.


Lees meer over VFGS

Over VFGS

Met ingang van 1 augustus 2013 heeft het Vervangingsfonds schoolbesturen de mogelijkheid geboden om volledig eigenrisicodrager te worden voor vervangingskosten. De VGS heeft zich er sterk voor gemaakt dat ook groepen besturen als collectief de mogelijkheid krijgen eigenrisicodrager te worden.

Werkgever

De aangesloten scholen dienen in hun verzuimbeleid zorg te dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. De aangesloten scholen onderschrijven dat de stijl van leidinggeven een belangrijke rol speelt in verzuimpreventie en -begeleiding.

Actieve rol

Van de werkgevers die aangesloten zijn bij VFGS wordt een actieve rol verwacht rondom het opbouwen van het ziekte- en re-integratie dossier. De bij VFGS aangesloten scholen delen het uitgangspunt dat een zieke medewerker niet tot gevolg heeft dat er lesuitval plaats heeft. Zieke medewerkers dienen vervangen te worden.