Hier vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op.

  1. Hoe weet ik of ik recht heb op vergoeding?

Voor een overzicht van werknemers waar een (mogelijk) recht op uitkering bestaat, kan het RAET-rapport ‘Verloven’ worden gedraaid. U heeft daarmee een overzicht van de werknemers die als afwezig zijn geregistreerd. Ziekte en schorsing komt vanaf de 15e dag van afwezigheid van de werknemer in aanmerking voor een uitkering van VFGS.

Een handig hulpmiddel bij het behouden van overzicht op de verzuimende medewerker en bijbehorende verzuimbegeleiding is de tool ‘Verzuimmanagement’ van RAET. U krijgt dan maandelijks een reminder te zien voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor betreffende medewerker. Vraag ons naar de mogelijkheden voor een inrichting op uw school!

  1. Hoe dien ik mijn vergoedingsverzoek in?

Onder het kopje Downloads treft u het ‘Formulier aanvraag uitkering VFGS’. Op dit formulier kunt u de benodigde gegevens invullen die wij nodig hebben om het vergoedingsverzoek te beoordelen. Let u bij het invullen op een correcte weergave van het verzuimpercentage en de juiste (wijzigings)datum. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens op naar: info@vfgs.nl

">href="mailto:info@vfgs.nl">info@vfgs.nl

Uitsluitend per kalendermaand kan een uitkering aangevraagd worden. Dien uw aanvraag vóór de 10e van de volgende maand in bij VFGS (info@vfgs.nl),">href="mailto:info@vfgs.nl">info@vfgs.nl), dan wordt deze dezelfde maand nog verwerkt. Indien uw aanvraag na de 10e binnenkomt, wordt deze pas de volgende maand in behandeling genomen en vindt ook de uitbetaling een maand later plaats.

  1. Welk termijn voor het indienen van het vergoedingsverzoek wordt gehanteerd?

Volgens ons reglement (artikel 12 lid 3) heeft u 2 maanden tijd (over de maand waarin desbetreffende medewerker ziek of geschorst is) om uw vergoedingsverzoeken in te dienen. Vergoedingsverzoeken die later dan 2 maanden na afloop van betreffende periode binnenkomen, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Let op: bij de oprichting was het indieningstermijn 3 maanden, maar deze is per 1 januari 2015 gewijzigd naar 2 maanden.

  1. Welke werkwijze hanteert VFGS rond de zomermaanden met betrekking tot het indieningstermijn?

Vanaf de zomermaanden (juni, juli en augustus) van 2017 is de indieningstermijn verlengd van 2 naar 3 maanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de maand juni ook nog in de maand september mag worden ingediend.

  1. Waar moet ik op letten als de ziekte veroorzaakt is door een ongeval?

Het is verplicht dat u als deelnemer, wanneer een derde betrokken is bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, zo spoedig mogelijk hiervan melding maakt aan VFGS. Zo kan een regresactie worden ingezet om op deze derde de loonschade en eventuele re-integratiekosten te verhalen. Tevens is de deelnemer verplicht VFGS op de hoogte te stellen van de resultaten van de regresactie, dan wel alle informatie te verschaffen en hulp te bieden, om verhaal op een aansprakelijke derde mogelijk te maken (zie artikel 3 lid 5).

  1. Wat is het vergoedingstermijn waarvoor schorsing in aanmerking komt?

De periode van vergoeding is vastgesteld op een éénmalige periode van schorsing als bedoeld in de artikelen 3.13 tot en met 3.17 cao-(R)PO. Dit komt neer op een periode van 3 maanden (Artikel 10 lid 4).