15 juli 2020

Overzicht in de re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Uit de dossierchecks die VFGS sinds dit jaar uitvoert blijkt dat niet alle werkgevers de re-integratieverplichtingen scherp hebben.

Om u hierbij te helpen is door het UWV het ‘quick-start’ document ontwikkeld. Het wijst u in grote lijnen de stappen die gezet moeten worden bij de re-integratie van de zieke werknemer. Het document is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.

 

VFGS wil u erop wijzen dat ook in de vakantieperiode de termijnen doorlopen. Verder willen we benadrukken dat u als werkgever verantwoordelijk blijft, ook als de begeleiding uitbesteed is aan een derde partij. Het is van belang dat u scherp blijft op de geleverde diensten en de tijdigheid hiervan. Een externe casemanager ontzorgt u hierbij.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Martha Koelewijn-Terlouw
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 692
  06 - 51 51 29 74