24 juni 2019

Premieverhoging VFGS met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 

De stichting Vervangingsfonds voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) spant zich in om de te betalen premie zo laag mogelijk te houden. De te betalen premie en de hoogte van het ziekteverzuim hangen echter nauw met elkaar samen. 

Helaas moeten wij constateren dat over 2018 het ziekteverzuim gestegen is van 3,81% naar 4,25%. Hierdoor is over 2018 een financieel tekort ontstaan. Daarom heeft het bestuur van VFGS besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de premie te verhogen van 3,95% naar 4,10%. Voor scholen met de eigen risico variant van 182 dagen in plaats van 14 dagen stijgt de premie van 1,90% naar 2,00%. 

Ons uitgangspunt blijft om de premie zo laag mogelijk te houden. VFGS blijft zich dan ook, in samenwerking met de scholen, inspannen om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Martha Koelewijn-Terlouw
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 692
  06 - 51 51 29 74