Eind 2019 heeft VFGS een verdiepingsonderzoek gedaan rondom ziekteverzuim. Doel van het onderzoek was om de oorzaken van het (gestegen) ziekteverzuim in kaart te brengen alsook de (preventieve) maatregelen die worden ingezet. Dit om tot inzichten te komen die kunnen leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Over zowel de oorzaken als de aanbevelingen wordt u in onderstaande infographic op hoofdlijnen geïnformeerd.

 

Uitkomsten onderzoek

Infographic uitkomsten onderzoek ziekteverzuim VFGS

 

Ongetwijfeld bent u benieuwd naar het hele verhaal. Lees dan ook het rapport, wat zo beknopt mogelijk gehouden is. In het rapport vindt u ook allerlei uitgewerkte tips om zowel op een preventieve wijze als op een curatieve wijze met ziekteverzuim om te gaan.

Vervolgrol VFGS

VFGS wil scholen ondersteunen bij het aan de slag gaan met de aanbevelingen om daadwerkelijk tot een verlaging van het ziekteverzuim te komen. Daarom ontwikkelen we momenteel samen met BWGS een aanbod aan (preventieve) diensten. Deze diensten zijn gericht op het blijvend inzetbaar houden van de medewerkers. U kunt hierbij denken aan de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, het vergroten van de mentale weerbaarheid van leerkrachten en aan laagdrempelige vormen van casemanagement en inzetbaarheidsgesprekken.

Onderstaande diensten zijn nu reeds beschikbaar:

Hoe hoog moet de verzuimdrempel zijn? Is deze nu te hoog of misschien juist te laag?
Hoe willen we omgaan met zieke collega’s? Wat kunnen en willen we bieden als het gaat om de re-integratie?
Wie zijn betrokken in de verzuimbegeleiding en waarom?

De uitwerking wordt voor u kort en bondig uitgewerkt in een concept (preventief) verzuimbeleidsplan.

 

De komende periode zullen er nog meer (preventieve) diensten beschikbaar komen. Wilt u meedenken? Laat het ons weten!

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Martha Koelewijn-Terlouw
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 692
  06 - 51 51 29 74