28 januari 2016

Reglement VFGS voor kalenderjaar 2016

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2016 heeft het bestuur van VFGS het Reglement geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet. Het VFGS-reglement 2016 vindt u hier. Daarnaast zal ook dit jaar geen gedrukte toezending plaatsvinden aan alle schoolbesturen.

Premie ongewijzigd
Het bestuur van VFGS heeft er voor gekozen om de premie niet te verhogen of te verlagen. Door de genomen maatregelen rondom de vergoeding van uitkeringskosten tijdens de zomervakantie, is meer balans gekomen in de uitgaven en inkomsten.

Toegang RVM
Met de introductie van Raet Verzuim Management (RVM) heeft ook VFGS een account gekregen waarbij toegang wordt verleend tot de omgeving van de scholen. Dit zal met name gebruikt worden voor de (preventieve) ondersteuningsactiviteiten richting de scholen.

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde VFGS-reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met