26 oktober 2015

Reglement VFGS

Het bestuur van VFGS heeft het Reglement VFGS geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet.

1. Premie ongewijzigd

Het bestuur van VFGS heeft er voor gekozen om de premie niet te verhogen. Premie en uitgaven sluiten nog niet volledig op elkaar aan, maar door de maatregelen rondom de vergoeding van uitkeringskosten rondom de zomervakantie (zie 2) wordt verwacht dat uitgaven en inkomsten meer in balans zullen komen.

2. Geen recht op vergoeding tijdens zomervakantie

Vanuit verschillende scholen zijn vragen ontvangen over de declaratiemogelijkheid in de zomervakantie. Omdat VFGS een vergoeding verstrekt op basis van de afwezige werknemer, ontstaat zeer regelmatig de situatie dat er wel een vergoeding wordt ontvangen, maar hier geen directe lasten tegenover staan. Door het bestuur is gekozen om geen declaraties te verstrekken in de periode van de zomervakantie. Voor deze werknemer ontvangt de school inkomsten vanuit de lumpsum.

3. Termijnen vergoedingsverzoeken gesteld op 2 maanden

Het nieuwe termijn waarbinnen de vergoedingsverzoeken uiterlijk kunnen worden ingediend, is gesteld op 2 maanden. Dit betekent dat na afloop van de kalendermaand, waarvoor het vergoedingsverzoek geldt, er een periode van 2 maanden is waarbinnen het vergoedingsverzoek moet worden ingediend. Later ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen. De reden hiervoor is gelegen in een verbeterde beheersbaarheid van de te verwachten declaraties.

Bekijk hier het: Reglement VFGS- 2015

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met