7 november 2013

Samenvatting van de VFGS-informatieworkshops

Afgelopen weken hebben een tweetal VFGS-informatieworkshops plaatsgevonden. In deze workshops is informatie gegeven over het reglement en een praktische handreiking voor het indienen van het vergoedingsverzoek. Voor de geïnteresseerden treft u hier de sheets van de bijeenkomst aan. Indien dit aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Een overzicht van de gestelde vragen tijdens de workshop:

 1. Wie is verantwoordelijk voor het indienen van het vergoedingsverzoek voor de werknemers die voor declaratie in aanmerking komen?
  U bent als schoolorganisatie zélf verantwoordelijk voor het indienen van een vergoedingsverzoek. Daarom dient u iedere maand een rapportage in RAET te maken om te signaleren welke medewerker(s) voor vergoeding door VFGS in aanmerking komen.
 2. Hoe zie ik in RAET welke medewerkers voor eventuele vergoeding in aanmerking komen?
  Voor deze signalering kunt u het rapport ‘verloven’ in RAET gebruiken. Dit rapport draait u voor de maand waarover u een uitkering wilt aanvragen. Dus indien u voor de maand oktober uw vergoedingsverzoek wilt maken, draait u het rapport over de periode 1-10-2013 tot 31-10-2013. Alle medewerkers die meer dan 14 dagen verzuim hebben, kunnen voor declaratie in aanmerking komen. Let op: als de oorspronkelijke ziektedatum voorafgaand aan 1-10 ligt, kan ook een medewerker met minder dan 14 dagen voor vergoeding in aanmerking komen. De medewerker heeft wellicht in de voorgaande maand zijn wachttijd doorlopen.
 3. Wat houdt een adequate verzuimregistratie in?
  U dient dagelijks uw verzuimmutaties aan het administratiekantoor en/of arbodienst door te geven. Bij een parttime leerkracht betekent dit een ziek- en herstelmelding op de daadwerkelijke kalenderdag. Ook indien de medewerker op deze dag geen werkzaamheden hoeft te verrichten, kan wel een herstelmelding plaatsvinden.
 4. Hoe meld ik mijn langdurig zieke medewerkers bij VFGS?
  Voor de langdurig zieke medewerker vult u maandelijks een declaratieformulier in. Dit loopt dus niet automatisch door, maar moet maandelijks opgevolgd worden.
 5. Waar vind ik de belangrijkste documenten van VFGS?
  U vindt het reglement hier: ‘Reglement VFGS’
  U vindt het formulier voor het vergoedingsverzoek hier: ‘formulier vergoedingsverzoek’

Lisette Moerdijk MSc