9 oktober 2013

VFGS een feit!

Nu het Vervangingsfonds toestemming heeft gegeven tot uittreding, is VFGS een feit en kan er  officieel van start worden gegaan. De datum waarop de uittreding geëffectueerd zal worden, blijft staan op 1 augustus 2013. Concreet betekent dit het volgende:

  • De afdeling PSA van VGS Adivio zal er zorg voor dragen dat alle declaraties over de maanden augustus, september en oktober worden teruggedraaid. Ook zal de reeds betaalde premie worden teruggevorderd bij het VF en naar de verplichte minimum premie (0,29%) worden aangepast. U hoeft hiervoor niets door te geven aan het VF of uw relatiebeheerder PSA.
  • Scholen die de salarisadministratie niet via VGS Adivio laten lopen, dienen bovenstaande zelf door te geven aan hun eigen administratiekantoor.
  • Op basis van de overzichten van de verloven langer dan 14 dagen, zullen de betreffende scholen worden verzocht de VFGS-vergoedingsprocedure te volgen. U ontvangt hierover van de VFGS-beleidsmedewerker bericht. Op basis van deze formulieren zal VFGS overgaan tot declaratie van de vervangingskosten. Dit zal komende weken richting de scholen worden gecommuniceerd.
  • Vanaf de maand november zal de reguliere gang van zaken worden gevolgd. Hiervoor verwijs ik u naar de ‘Handleiding voor het aanvragen van een uitkering bij VFGS’, het ‘Reglement VFGS 2013-2014’ en het ‘Formulier aanvraag uitkering VFGS’.

We zijn dankbaar en blij dat we u bovenstaande bericht kunnen meedelen. In de komende weken zullen we vooral aan de slag gaan om alles verder in te regelen en de praktische zaken op orde te krijgen. Indien u vragen hebt, is de VFGS-beleidsmedewerker u graag van dienst. Neemt u daarvoor contact op met ondergetekende.

Lisette Moerdijk MSc