5 juni 2018

Welke gevolgen heeft de AVG voor VFGS?

Op 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. Dit heeft ook voor de scholen die aangesloten zijn bij VFGS gevolgen. Omdat VFGS net als vele andere organisaties gegevens verwerkt, is er een verwerkersovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt uitgelegd binnen welke kaders VFGS de gegevens van uw school verwerkt. Voor deze overeenkomst is gesteund op de verwerkersovereenkomst van VGS, de organisatie waarmee VFGS nauw samenwerkt (met name met het administratiekantoor van VGS). Inmiddels is de verwerkersovereenkomst verzonden en van veel scholen hebben wij de overeenkomst ondertekend ontvangen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kunt u de verwerkersovereenkomst alsnog ondertekenen en retour sturen naar VFGS.

Privacyverklaring

Naast de verwerkersovereenkomst is er ook een privacyverklaring van VFGS beschikbaar. Deze kunt u hier vinden. VFGS vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan waarover wij beschikken en houdt zich bij het verwerken van deze gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. In de AVG is vastgelegd hoe een organisatie moet omgaan met persoonsgegevens. VFGS hanteert een privacyverklaring, waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we van leden, klanten en relaties verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe we ervoor zorgen dat we die gegevens goed beveiligen en wat uw rechten zijn.

Brief Vervangingsfonds

Verder hebben veel schoolbesturen een brief gehad van het Vervangingsfonds, waarin zij gewezen worden op de gevolgen van de AVG. Vanuit verschillende scholen rees de vraag: wat moeten wij hiermee doen? Naar aanleiding van deze vraag is contact gezocht met het Vervangingsfonds. In principe hoeft u geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze brief. Volgens het Vervangingsfonds moet u alle nieuwe ziektegevallen van 6 weken of langer middels een bijgevoegd formulier aan de arbodienst doorgeven. Aangezien u niet meer bij het Vervangingsfonds aangesloten bent en u bij VFGS uw ziektekosten declareert, hoeft u deze verklaring niet in te dienen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Martha Koelewijn-Terlouw
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 692
  06 - 51 51 29 74