Van de werkgevers die aangesloten zijn bij VFGS wordt een actieve rol verwacht rondom het opbouwen van het ziekte- en re-integratie dossier. De bij VFGS aangesloten scholen delen het uitgangspunt dat een zieke medewerker niet tot gevolg heeft dat er lesuitval plaats heeft. Zieke medewerkers dienen vervangen te worden.
De aangesloten scholen dienen in hun verzuimbeleid zorg te dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. De aangesloten scholen onderschrijven dat de stijl van leidinggeven een belangrijke rol speelt in verzuimpreventie en -begeleiding. Alle bij VFGS aangesloten deelnemers moeten aan de volgende, bij wetgeving verplichte, vereisten voldoen:

  • Een contract met een arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts;
  • Advies en toetsing van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); De toetsing door een arbodienst is niet verplicht als er minder dan 25 werknemers binnen de schoolorganisatie werken en er gebruik gemaakt wordt van een erkend instrument (o.a. arbomeester). Wanneer de organisatie meer dan 25 werknemers heeft, moet er getoetst worden door een gecertificeerde arbeidsdeskundige.
  • Mogelijkheid aanbieden tot een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (door de bedrijfsarts);

Voor beantwoording van vragen en ondersteuning kan de werkgever assistentie vragen van de medewerker VFGS.

Heeft u een vraag? Bekijk de FAQ

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Martha Koelewijn-Terlouw
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 692
  06 - 51 51 29 74